Vilayet Profili: Hilmend

Yüksek kalite için görsele tıklayınız

Hilmend

Afganistan Bülteni | İstanbul

Afganistan’ın güneyinde yer alan Hilmend ili güneyde Belucistan, doğuda Kandahar ve Uruzgan, batıda Nimruz, kuzeyde Ferah ve Gur illeriyle sınırdır. İlin coğrafyası, güneyde çöller ve düzlükler kuzeyde de yükseltilerden oluşur. Hilmend Nehri ise ilin içerisinden akarak verimli bir ova oluşturur.

İlin bir buçuk milyonu aşan nüfusunun büyük çoğunluğu Peştundur. Güneyde de Beluç nüfustan oluşan bir azınlık bulunur. İldeki önemli aşiretler Barakzay, Nurzay, Alukzay ve İshakzay aşiretleridir. Hilmend’in temel iktisadi uğraşı tarımdır. Vilayet, ülkede afyon ekiminde önemli bölgelerden biridir.

İlin valisi Hayatullah Hayat 2015 yılının Haziran ayında Kabil hükümeti tarafından vali olarak atanmıştır. Hayatullah Hayat, daha önce Meydan Vardak iline ve bundan da önce yeniden Hilmend iline valilik yapmıştır. Hayat, Birleşmiş Milletler’in ülkedeki mayın temizleme faaliyetlerinde de yer almıştır.

Taliban yönetimi tarafından ile atanan vali ise Molla Mennan olarak da anılan Abdurrahim’dir. Kabil hükümeti ve ABD güçlerine göre Molla Mennan 2016 yılının Ağustos ayında bir hava saldırısında öldürülmüştür ancak Taliban bu iddiayı yalanlamıştır.

İle dair genel bilgiler şu şekilde:

Vali: Hayatullah Hayat

Resmi nüfus: 940,200

Yüzölçümü (kilometrekare): 58,584

Merkez ilçe: Leşkergah

İlçeler: Dişu, Germsir, Reg, Nad Ali, Neva-i Barakzay, Mercah, Leşkergah, Nehr-i Sirac (Girişk), Sengin, Vaşir, Nevzad, Musa Kale, Kacaki, Bağran.

Etnik gruplar: Peştun, Beluç, Nalakuin (göçmen Peştunlar)

Aşiretler: %32 Barakzay, %16 Nurzay, %9 Alukzay, %5.2 İshakzay.

Dini İnanış: İslam, Sünni

İktisadi Faaliyetler: Tarım, hayvancılık, balıkçılık

Mahsuller/Hayvanlar: Afyon, Tütün, Şeker Pancarı, Susam, Buğday, , Tobacco, Sugar Beets, Cotton, Sesame, Maş Fasulyesi, Darı, Soğan, Fındık, Ay Çiçeği, Patates, Domates, Karnıbahar, Fıstık, Kayısı, Üzüm, Kavun, Karpuz; Eşek, Koyun, Keçi, Tavuk, Sığır, Deve

Toplam Eğitim Kurumu: 813

Ana Yollar: İlin yollarının %33’ü mevsimsel olarak kapanmaktadır ve bazı bölgelerde yol yoktur. Çevre yolu Kandahar’dan gelip Hilmend’den geçerek Dilaram’a gider. Ayrıca kuzey-güney doğrultusunda 611. Otoyol uzanır.

Elektrik: Bölgedeki barajlar nedeniyle elektriğe ulaşım oranı bazı bölgelerde %90’ı bulmaktadır.

Telekomünikasyon: Afgan Kablosuz İletişim Şirketi (GSM 900/1800), Etisalat Afganistan (GSM 900/1800), MTN Afganistan (GSM 900/1800), Telekom Geliştirme Şirketi Afganistan Ltd. (GSM 900)

Medya: Televizyon- Leşkergah TV istasyonu; Radyo- Hilmend Radyosu, Sabuun Radyosu, Samun Radyosu; Gazete- Helmand Journal, bost, Sehat Palwashy, Bagree.

Su: Nüfusun %68’inin suya doğrudan erişimi vardır, yaklaşık %25 su için yarım saatlik mesafededir.

Su Kaynakları: Nehirler- Hilmend, Musa Kale; Sulama Kanalları- Buğra Sulama Kanalı, Nehr-i Sirac Buğra, Girişk Buğra, Neva Ana Kanalı, Neva Drenaj Kanalı, Şemalan Kanalı, Dervişan Kanalı; Yer Altı Su Kanalları (Kariz)- Barakzay Karizi, Koka Karizi, Land Karizi, Hacı Abdurreşid Han Karizi. Bölgede çok sayıda su kuyusu da bulunur

Coğrafya: Güneyde düz çöller, kuzeyde dağlar, ilin ortasında nakan Hilmend Nehri’nin oluşturduğu vadi.

Kaynak: Afganistan Bülteni, Naval Postgraduate School CSS